Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн - Архангай Жаргалант Даагийн даваа Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн - Хэнтий Мөрөн Мөрөн 2013 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Аргаль Говьсүмбэр Сүмбэр Хээнцийн уул Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Аргаль Өвөрхангай Баруунбаян Улаан Өшгөгийн нуруу 2013 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Аргаль Төв Бүрэн Бүрэнгийн нуруу 2014 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Аргаль Төв Өндөрширээт Уянга- Их зөөлөн-Бага зөөлөн-Номгон-Бэрх сант 2013 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Аргаль Дорноговь Иххэт Гурван Мандал-Эрээн 2014 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Аргаль Төв Алтанбулаг Хоньт 2014 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Аргаль Хэнтий Дэлгэрхаан Дэлгэрхаан Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Аргаль Хэнтий Баянмөнх Язааны уул 2013 Дэлгэрэнгүй