Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
1 Яст загас Загас Хэнтий Дадал Агац Дэлгэрэнгүй
2 Яст загас Загас Хэнтий Дадал Ухаа Дэлгэрэнгүй
3 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Эг Дэлгэрэнгүй
4 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Бархын адаг Дэлгэрэнгүй
5 Яст загас Загас Хэнтий Дадал Цээнэтэй 2013 Дэлгэрэнгүй
6 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Онон Дэлгэрэнгүй
7 Шувуу Шувуу Хэнтий Батширээт Номгон Дэлгэрэнгүй
8 Шувуу Шувуу Хэнтий Батширээт Ононгийн арал Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Гахай, Бор гөрөөс Хэнтий Дадал Агац гилбэр 2013 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Янгир Ховд Дуут Балинтын хавцал 2012 Дэлгэрэнгүй