Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
81 Хөхтөн Гахай Хэнтий Цэнхэрмандал Их буурал 2013 Дэлгэрэнгүй
82 Хөхтөн Гахай Хэнтий Батширээт Хавтгар 2013 Дэлгэрэнгүй
83 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Өмнөдэлгэр Элгэн жаргалант 2013 Дэлгэрэнгүй
84 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Эг Дэлгэрэнгүй
85 Хөхтөн Аргаль Хэнтий Дэлгэрхаан Дэлгэрхаан Дэлгэрэнгүй
86 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Биндэр Биндэр 2013 Дэлгэрэнгүй
87 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Бархын адаг Дэлгэрэнгүй
88 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Батширээт Арангатай 2013 Дэлгэрэнгүй
89 Яст загас Загас Хэнтий Дадал Агац Дэлгэрэнгүй
90 Хөхтөн Гахай, Бор гөрөөс Хэнтий Дадал Агац гилбэр 2013 Дэлгэрэнгүй