Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
71 Хөхтөн Аргаль Говьсүмбэр Сүмбэр Хээнцийн уул Дэлгэрэнгүй
72 Хөхтөн Аргаль Говьсүмбэр Сүмбэр Сүмбэр 2014 Дэлгэрэнгүй
73 Хөхтөн Аргаль, Янгир Баян Өлгий Толбо Сайр уул Дэлгэрэнгүй
74 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Толбо Хүнгүйн нуруу Дэлгэрэнгүй
75 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Толбо Зурхайчийн нуруу Дэлгэрэнгүй
76 Хөхтөн Гөрөөс Архангай Төвшрүүлэх Хойд овоо Дэлгэрэнгүй
77 Хөхтөн Аргаль Сүхбаатар Түвшинширээ Дэлгэрхаан 2013 Дэлгэрэнгүй
78 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Улаанхус Баянзүрх 2014 Дэлгэрэнгүй
79 Хөхтөн Аргаль, Янгир Ховд Үенч Дунд бодогч 2013 Дэлгэрэнгүй
80 Хөхтөн Аргаль Дорноговь Хатанбулаг Хатны булаг 2013 Дэлгэрэнгүй