Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
71 Яст загас Загас Хэнтий Дадал Ухаа Дэлгэрэнгүй
72 Хөхтөн Гахай, Бор гөрөөс Хэнтий Дадал Цээнэтэй Дэлгэрэнгүй
73 Хөхтөн Гахай Хэнтий Өмнөдэлгэр Тэнүүн 2013 Дэлгэрэнгүй
74 Хөхтөн Аргаль Хэнтий Баянмөнх Салхит Дэлгэрэнгүй
75 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Онон Дэлгэрэнгүй
76 Шувуу Шувуу Хэнтий Батширээт Ононгийн арал Дэлгэрэнгүй
77 Шувуу Шувуу Хэнтий Батширээт Номгон Дэлгэрэнгүй
78 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Цэнхэрмандал Ногоон нуруу 2013 Дэлгэрэнгүй
79 Хөхтөн Гахай Хэнтий Батширээт Навчит хайрхан 2013 Дэлгэрэнгүй
80 Хөхтөн - Хэнтий Мөрөн Мөрөн 2013 Дэлгэрэнгүй