Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
61 Хөхтөн Аргаль Төв Өндөрширээт Уянга- Их зөөлөн-Бага зөөлөн-Номгон-Бэрх сант 2013 Дэлгэрэнгүй
62 Хөхтөн Аргаль Буга Төв Лүн Хангай-Хушигийн нуруу 2013 Дэлгэрэнгүй
63 Хөхтөн Буга Төв Лүн Урд нуруу, Монгол элс 2013 Дэлгэрэнгүй
64 Хөхтөн Аргаль Төв Бүрэн Бүрэнгийн нуруу 2014 Дэлгэрэнгүй
65 Хөхтөн Аргаль, Халиун буга Төв Баян Өнжүүл Хойд өнжүүл 2013 Дэлгэрэнгүй
66 Хөхтөн Аргаль, Халиун буга Төв Баян Өнжүүл Ханан Баян 2013 Дэлгэрэнгүй
67 Хөхтөн Аргаль, Халиун буга Төв Алтанбулаг Алтанбулаг 2013 Дэлгэрэнгүй
68 Хөхтөн Аргаль Хэнтий Баянмөнх Язааны уул 2013 Дэлгэрэнгүй
69 Яст загас Загас Хэнтий Дадал Цээнэтэй 2013 Дэлгэрэнгүй
70 Хөхтөн Гахай Хэнтий Батширээт Улаан хөндий 2013 Дэлгэрэнгүй