Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
51 Хөхтөн Аргаль Баянхонгор Жинст Жинст хайрхан 2013 Дэлгэрэнгүй
52 Хөхтөн Янгир Баянхонгор Жинст Хавцгай 2013 Дэлгэрэнгүй
53 Хөхтөн Буга Архангай Ихтамир Хонхорт Дэлгэрэнгүй
54 Хөхтөн Буга Архангай Ихтамир Их тамир Дэлгэрэнгүй
55 Хөхтөн Аргаль Дорноговь Иххэт Гурван Мандал-Эрээн 2014 Дэлгэрэнгүй
56 Хөхтөн Аргаль Буга Төв Лүн Хангай-Хушигийн нуруу 2013 Дэлгэрэнгүй
57 Хөхтөн Буга Төв Лүн Урд нуруу, Монгол элс 2013 Дэлгэрэнгүй
58 Хөхтөн Аргаль Дорноговь Мандах Таван баян 2014 Дэлгэрэнгүй
59 Хөхтөн - Хэнтий Мөрөн Мөрөн 2013 Дэлгэрэнгүй
60 Хөхтөн Янгир Ховд Мөст Баатархайрхан 2012 Дэлгэрэнгүй