Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
41 Яст загас Загас Хэнтий Дадал Агац Дэлгэрэнгүй
42 Хөхтөн Гахай, Бор гөрөөс Хэнтий Дадал Агац гилбэр 2013 Дэлгэрэнгүй
43 Хөхтөн Янгир Ховд Дуут Балинч 2012 Дэлгэрэнгүй
44 Хөхтөн Янгир Ховд Дуут Балинтын хавцал 2012 Дэлгэрэнгүй
45 Хөхтөн Янгир Ховд Дуут Ар хужирт 2012 Дэлгэрэнгүй
46 Хөхтөн Аргаль Хэнтий Дэлгэрхаан Дэлгэрхаан Дэлгэрэнгүй
47 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Дэлүүн Ахуунт 2014 Дэлгэрэнгүй
48 Хөхтөн Гөрөөс Архангай Жаргалант Хөндлөн уул Дэлгэрэнгүй
49 Хөхтөн - Архангай Жаргалант Даагийн даваа Дэлгэрэнгүй
50 Хөхтөн Янгир Баянхонгор Жаргалант Далайхайрхан Дэлгэрэнгүй