Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
41 Хөхтөн Аргаль Баянхонгор Богд Дулаан Дэлгэрэнгүй
42 Хөхтөн Аргаль Баянхонгор Өлзийт Баян бийр 2013 Дэлгэрэнгүй
43 Хөхтөн Аргаль Баянхонгор Галуут Булагийн нуруу 2013 Дэлгэрэнгүй
44 Хөхтөн Аргаль Баянхонгор Жинст Жинст хайрхан 2013 Дэлгэрэнгүй
45 Хөхтөн Янгир Баянхонгор Жинст Хавцгай 2013 Дэлгэрэнгүй
46 Хөхтөн Янгир Баянхонгор Хүрээмарал Чандмань марал 2013 Дэлгэрэнгүй
47 Хөхтөн Янгир Баянхонгор Жаргалант Далайхайрхан Дэлгэрэнгүй
48 Хөхтөн Аргаль Баянхонгор Баянцагаан Баянцагаан 2013 Дэлгэрэнгүй
49 Хөхтөн Янгир Баянхонгор Баацагаан Улаан Аргалант 2014 Дэлгэрэнгүй
50 Хөхтөн Аргаль Өвөрхангай Богд Өөш манхан 2014 Дэлгэрэнгүй