Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
31 Хөхтөн Янгир Говь Алтай Алтай Аж Богд Дэлгэрэнгүй
32 Хөхтөн Аргаль Завхан Шилүүстэй Цахир мандалт 2014 Дэлгэрэнгүй
33 Хөхтөн Гөрөөс Архангай Төвшрүүлэх Хойд овоо Дэлгэрэнгүй
34 Хөхтөн Буга Архангай Ихтамир Их тамир Дэлгэрэнгүй
35 Хөхтөн Аргаль Архангай Хашаат Их номгон Дэлгэрэнгүй
36 Хөхтөн Гөрөөс Архангай Булган Их ар Дэлгэрэнгүй
37 Хөхтөн Тарвага Архангай Хотонт Хөшөөт Дэлгэрэнгүй
38 Хөхтөн Гөрөөс Архангай Жаргалант Хөндлөн уул Дэлгэрэнгүй
39 Хөхтөн Буга Архангай Ихтамир Хонхорт Дэлгэрэнгүй
40 Хөхтөн - Архангай Жаргалант Даагийн даваа Дэлгэрэнгүй