Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
21 Хөхтөн Аргаль, Халиун буга Төв Баян Өнжүүл Хойд өнжүүл 2013 Дэлгэрэнгүй
22 Хөхтөн Аргаль, Халиун буга Төв Баян Өнжүүл Ханан Баян 2013 Дэлгэрэнгүй
23 Хөхтөн Аргаль Баянхонгор Баянцагаан Баянцагаан 2013 Дэлгэрэнгүй
24 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Биндэр Биндэр 2013 Дэлгэрэнгүй
25 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Биндэр Хөмөл балж 2013 Дэлгэрэнгүй
26 Хөхтөн Аргаль Өвөрхангай Богд Өөш манхан 2014 Дэлгэрэнгүй
27 Хөхтөн Аргаль Баянхонгор Богд Дулаан Дэлгэрэнгүй
28 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Бугат Төмөрт 2014 Дэлгэрэнгүй
29 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Бугат Бахлаг Дэлгэрэнгүй
30 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Булган Улаагчин 2014 Дэлгэрэнгүй