Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
21 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Толбо Хүнгүйн нуруу Дэлгэрэнгүй
22 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Сагсай Арцат уул Дэлгэрэнгүй
23 Хөхтөн Халиун буга Баян Өлгий Цэнгэл Мухар Дэлгэрэнгүй
24 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Бугат Бахлаг Дэлгэрэнгүй
25 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Цэнгэл Баян уул Дэлгэрэнгүй
26 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Булган Улаагчин 2014 Дэлгэрэнгүй
27 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Дэлүүн Ахуунт 2014 Дэлгэрэнгүй
28 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Улаанхус Баянзүрх 2014 Дэлгэрэнгүй
29 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Буянт Эзэрлэг 2014 Дэлгэрэнгүй
30 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Бугат Төмөрт 2014 Дэлгэрэнгүй