Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
11 Хөхтөн Гахай Хэнтий Батширээт Навчит хайрхан 2013 Дэлгэрэнгүй
12 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Бархын адаг Дэлгэрэнгүй
13 Хөхтөн Гахай Хэнтий Батширээт Хавтгар 2013 Дэлгэрэнгүй
14 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Батширээт Гурван даваа 2013 Дэлгэрэнгүй
15 Шувуу Шувуу Хэнтий Батширээт Номгон Дэлгэрэнгүй
16 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Эг Дэлгэрэнгүй
17 Шувуу Шувуу Хэнтий Батширээт Ононгийн арал Дэлгэрэнгүй
18 Хөхтөн Аргаль Сүхбаатар Баяндэлгэр Буйлс-Нүдэн 2014 Дэлгэрэнгүй
19 Хөхтөн Аргаль Хэнтий Баянмөнх Язааны уул 2013 Дэлгэрэнгүй
20 Хөхтөн Аргаль Хэнтий Баянмөнх Салхит Дэлгэрэнгүй