Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
11 Хөхтөн Янгир Ховд Дуут Балинч 2012 Дэлгэрэнгүй
12 Хөхтөн Янгир Ховд Дуут Ар хужирт 2012 Дэлгэрэнгүй
13 Хөхтөн Янгир Ховд Мөст Баатархайрхан 2012 Дэлгэрэнгүй
14 Хөхтөн Аргаль, Янгир Ховд Алтай Бодонч 2012 Дэлгэрэнгүй
15 Хөхтөн Аргаль, Янгир Ховд Үенч Дунд бодогч 2013 Дэлгэрэнгүй
16 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Булган Индэр уул Дэлгэрэнгүй
17 Хөхтөн Халиун буга Баян Өлгий Булган Жаргалант Дэлгэрэнгүй
18 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Алтай Цагаан уул Дэлгэрэнгүй
19 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Толбо Зурхайчийн нуруу Дэлгэрэнгүй
20 Хөхтөн Аргаль, Янгир Баян Өлгий Толбо Сайр уул Дэлгэрэнгүй