Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
91 Хөхтөн Янгир Ховд Цэцэг Хажинга 2012 Дэлгэрэнгүй
92 Хөхтөн Аргаль Ховд Цэцэг Харнууд олон хөтөл Дэлгэрэнгүй
93 Хөхтөн Аргаль Завхан Шилүүстэй Цахир мандалт 2014 Дэлгэрэнгүй