Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
91 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Батширээт Гурван даваа 2013 Дэлгэрэнгүй
92 Хөхтөн Аргаль Сүхбаатар Баяндэлгэр Буйлс-Нүдэн 2014 Дэлгэрэнгүй
93 Хөхтөн Аргаль Сүхбаатар Түвшинширээ Дэлгэрхаан 2013 Дэлгэрэнгүй