Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Амьтны нэр: Аргаль
Аймаг, хотын нэр: Өвөрхангай
Сум, дүүргийн нэр: Баруунбаян Улаан
Агнуурын бүсийн нэр: Өшгөгийн нуруу
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он: 2013
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн байгууллагын нэр: Амьтан Асралт ХХК

Агнуурын менежментийн төлөвлөгөө
Баримт бичгийн төрөл Баримт бичгийн огноо Төлөвлөгөөний файл
Гэрээ 2013-06-20 Файл харах
Агнуурын бүсийн товч танилцуулга 2013-07-05 Файл харах
 Буцах