Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Амьтны нэр: Аргаль
Аймаг, хотын нэр: Төв
Сум, дүүргийн нэр: Алтанбулаг
Агнуурын бүсийн нэр: Хоньт
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он: 2014
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн байгууллагын нэр: Си Ти Би ХХК

Агнуурын менежментийн төлөвлөгөө
Баримт бичгийн төрөл Баримт бичгийн огноо Төлөвлөгөөний файл
Гэрээ 2014-04-30 Файл харах
Агнуур зохион байгуулалт 2014-03-01 Файл харах
Агнуурын бүсийн товч танилцуулга 2014-04-15 Файл харах
 Буцах