Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Амьтны нэр: Аргаль, Янгир
Аймаг, хотын нэр: Ховд
Сум, дүүргийн нэр: Алтай
Агнуурын бүсийн нэр: Бодонч
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он: 2012
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн байгууллагын нэр: Си Ти Би ХХК
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |

Агнуурын менежментийн төлөвлөгөө
Баримт бичгийн төрөл Баримт бичгийн огноо Төлөвлөгөөний файл
Агнуур зохион байгуулалт 2012-12-09 Файл харах
Агнуурын бүсийн товч танилцуулга 2012-11-09 Файл харах
 Буцах