Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Амьтны нэр: Янгир
Аймаг, хотын нэр: Говь Алтай
Сум, дүүргийн нэр: Алтай
Агнуурын бүсийн нэр: Аж Богд
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
 Буцах