Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Амьтны нэр: Янгир
Аймаг, хотын нэр: Баянхонгор
Сум, дүүргийн нэр: Баацагаан
Агнуурын бүсийн нэр: Улаан Аргалант
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он: 2014
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн байгууллагын нэр: Эко үйлчилгээ ТББ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |

Агнуурын менежментийн төлөвлөгөө
Баримт бичгийн төрөл Баримт бичгийн огноо Төлөвлөгөөний файл
Агнуур зохион байгуулалт 2014-11-13 Файл харах
Агнуурын бүсийн товч танилцуулга 2014-12-08 Файл харах
 Буцах