Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Амьтны нэр: Аргаль, Халиун буга
Аймаг, хотын нэр: Төв
Сум, дүүргийн нэр: Алтанбулаг
Агнуурын бүсийн нэр: Алтанбулаг
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он: 2013
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн байгууллагын нэр: ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн Хөхтний экологийн лаборатори, Уламжлалт ав ХХК, Монголын анчдын нийгэмлэг
Нэмэлт мэдээлэл: 2013.07.17-77
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |

Агнуурын менежментийн төлөвлөгөө
Баримт бичгийн төрөл Баримт бичгийн огноо Төлөвлөгөөний файл
Гэрээ 2013-07-19 Файл харах
Агнуур зохион байгуулалт 2013-04-20 Файл харах
Агнуурын бүсийн товч танилцуулга 2013-06-09 Файл харах
 Буцах