Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Амьтны нэр: Гахай
Аймаг, хотын нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: Батширээт
Агнуурын бүсийн нэр: Навчит хайрхан
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он: 2013
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн байгууллагын нэр: Си Ти Би ХХКомпани
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |

Агнуурын менежментийн төлөвлөгөө
Баримт бичгийн төрөл Баримт бичгийн огноо Төлөвлөгөөний файл
Агнуур зохион байгуулалт 2013-12-09 Файл харах
Агнуурын бүсийн товч танилцуулга 2013-12-09 Файл харах
 Буцах