Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Actinopterygii - Яст загас - Osteichthyes - Лучепёрые рыбы
Амьтны нэр: Загас
Аймаг, хотын нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: Батширээт
Агнуурын бүсийн нэр: Эг
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
 Буцах