Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Амьтны нэр: Бор гөрөөс
Аймаг, хотын нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: Биндэр
Агнуурын бүсийн нэр: Хөмөл балж
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он: 2013
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн байгууллагын нэр: Си Ти Би ХХК

Агнуурын менежментийн төлөвлөгөө
Баримт бичгийн төрөл Баримт бичгийн огноо Төлөвлөгөөний файл
Гэрээ 2014-04-07 Файл харах
Агнуур зохион байгуулалт 2013-12-09 Файл харах
Агнуурын бүсийн товч танилцуулга 2013-12-09 Файл харах
 Буцах