Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Амьтны нэр: Аргаль
Аймаг, хотын нэр: Дорноговь
Сум, дүүргийн нэр: Иххэт
Агнуурын бүсийн нэр: Гурван Мандал-Эрээн
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он: 2014
Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн байгууллагын нэр: Монголын Анчдын нийгэмлэг ТББ

Агнуурын менежментийн төлөвлөгөө
Баримт бичгийн төрөл Баримт бичгийн огноо Төлөвлөгөөний файл
Гэрээ 2014-10-26 Файл харах
Агнуур зохион байгуулалт 2014-09-09 Файл харах
Агнуурын бүсийн товч танилцуулга 2014-09-09 Файл харах
 Буцах