Агнуурын бүсийн зураг
Талбарын нэр Талбарын утга
Амьтны ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Амьтны нэр: Янгир
Аймаг, хотын нэр: Ховд
Сум, дүүргийн нэр: Цэцэг
Агнуурын бүсийн нэр: Их бэлчир
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
 Буцах