Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Мэдээ оруулах


Мэдээллийн санд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээний мэдээ оруулах эрх бүхий хэрэглэгч нэвтэрнэ.

Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160