Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Хууль, эрх зүй


Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чиглэлээр батлагдсан хууль, эрх зүйн баримт бичиг

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Эрх зүйн төрөл: Сайдын тушаал
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: 119
Баталсан байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Нэр: ЖУРАМ, ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ / БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМИСЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ /
Батлагдсан огноо: 2006-04-27
Дагаж мөрдөх огноо: 2006-04-27
Эрх зүйн файл: Татаж харах
Хавсралт
Хавсралтын дугаар Хавсралтын нэр Хавсралтын файл
1 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМИСЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ Татаж харах
2 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХИЙХ АРГАЧИЛСАН ЗААВАР Татаж харах
Буцах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160