Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Хууль, эрх зүй


Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чиглэлээр батлагдсан хууль, эрх зүйн баримт бичиг

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Эрх зүйн төрөл: Засгийн газрын тогтоол
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: 136
Нэр: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ХӨРӨНГИЙН БАЙРШЛЫН ТУХАЙ
Батлагдсан огноо: 2001-06-27
Дагаж мөрдөх огноо: 2001-06-27
Эрх зүйн файл: Татаж харах
Буцах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160