Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Хууль, эрх зүй


Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чиглэлээр батлагдсан хууль, эрх зүйн баримт бичиг

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Эрх зүйн төрөл: Засгийн газрын тогтоол
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: 374
Нэр: ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Батлагдсан огноо: 2013-11-16
Дагаж мөрдөх огноо: 2013-11-16
Эрх зүйн файл: Татаж харах
Хавсралт
Хавсралтын дугаар Хавсралтын нэр Хавсралтын файл
1 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СТРАТЕГИЙН БОЛОН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ Татаж харах
2 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ Татаж харах
Буцах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160