Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Хууль, эрх зүй


Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чиглэлээр батлагдсан хууль, эрх зүйн баримт бичиг

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Эрх зүйн төрөл: Сайдын тушаал
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: A-04
Баталсан байгууллагын нэр: Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам
Нэр: ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН БАТАЛГААНЫ ТУСГАЙ ДАНСНЫ ГҮЙЛГЭЭНД ХЯНАЛТ ТАВИХ/
Батлагдсан огноо: 2014-01-06
Дагаж мөрдөх огноо: 2014-01-06
Эрх зүйн файл: Татаж харах
Хавсралт
Хавсралтын дугаар Хавсралтын нэр Хавсралтын файл
1 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН БАТАЛГААНЫ ТУСГАЙ ДАНСНЫ ГҮЙЛГЭЭНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Татаж харах
Буцах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160