Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Хууль, эрх зүй


Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чиглэлээр батлагдсан хууль, эрх зүйн баримт бичиг

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Эрх зүйн төрөл: Сайдын тушаал
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: A-126
Баталсан байгууллагын нэр: Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам
Нэр: ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ/
Батлагдсан огноо: 2013-04-24
Дагаж мөрдөх огноо: 2013-04-24
Эрх зүйн файл: Татаж харах
Хавсралт
Хавсралтын дугаар Хавсралтын нэр Хавсралтын файл
1 “БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ” Татаж харах
2 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЕРӨНХИЙ АРГАЧЛАЛ Татаж харах
Буцах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160