Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Хууль, эрх зүй


Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чиглэлээр батлагдсан хууль, эрх зүйн баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
1 Монгол Улсын хууль БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 2012-05-17 2012-06-21 1 нэмэлт өөрчлөлт; Дэлгэрэнгүй
2 Улсын Их Хурлын тогтоол 20 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1998-01-22 1998-01-22 Дэлгэрэнгүй
3 Засгийн газрын тогтоол 136 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ХӨРӨНГИЙН БАЙРШЛЫН ТУХАЙ 2001-06-27 2001-06-27 Дэлгэрэнгүй
4 Засгийн газрын тогтоол 374 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2013-11-16 2013-11-16 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
5 Сайдын тушаал A-138 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ / УУЛ УУРХАЙН АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗАРТ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙХ / 2015-03-30 2015-04-09 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
6 Сайдын тушаал A-132/112 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗРЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ/ 2010-05-10 2010-05-10 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
7 Сайдын тушаал A-03 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТУХАЙ ЖУРАМ/ 2014-01-06 2014-01-06 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
8 Сайдын тушаал A-126 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ/ 2013-04-24 2013-04-24 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
9 Сайдын тушаал A-04 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН БАТАЛГААНЫ ТУСГАЙ ДАНСНЫ ГҮЙЛГЭЭНД ХЯНАЛТ ТАВИХ/ 2014-01-06 2014-01-06 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
10 Сайдын тушаал 119 ЖУРАМ, ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ / БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМИСЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ / 2006-04-27 2006-04-27 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160