Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
1 0219-12-05 13/8546 Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл Орон сууц, үйлчилгээний барилга барих Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг "Ухаан алдар" ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
2 2000-02-09 2000/005 Бусад төсөл “Хүүхдийн амаржих тасаг, Хавдрын кабинетийн эд зүйл, аппарат, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах” төсөл Дархан Уул, Дархан сум Дархан сумын 4,13-р баг Нэгдсэн эмнэлэг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
3 2000-03-03 2000/096 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Эрдэнэбаатар Архангай, Эрдэнэбулган сум Иргэн Эрдэнэбаатар шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
4 2000-05-01 2000/006 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ 20м2 Архангай, Батцэнгэл сум Иргэн Ж.Дандар шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
5 2000-05-01 2000/003 Үйлчилгээний салбарын төсөл Холбоо мэдээллээр хангах Архангай, Батцэнгэл сум Холбооны салбар шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
6 2000-05-01 2000/002 Үйлчилгээний салбарын төсөл Эмийн үйлчилгээ Архангай, Батцэнгэл сум Өсөхбаяр шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
7 2000-05-01 2000/005 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ 48м2 Архангай, Батцэнгэл сум Иргэн Я.Батгэрэлсайхан шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8 2000-05-01 2000/004 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалгаа үйлчилгээ Архангай, Батцэнгэл сум Иргэн Ж.Бямбажав шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
9 2000-05-01 2000/001 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ ХЭАА Туул Архангай, Батцэнгэл сум Иргэн Туул шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
10 2000-05-01 2000/016 Үйлчилгээний салбарын төсөл ҮСҮ ХХК Ариунболд Архангай, Өлзийт сум ҮСҮ ХХК Ариунболд шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160