Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
81 2021-03-24 2021/09 Хөдөө аж ахуйн төсөл Хүлэмжийн тариалан эрхлэх Дорнод, Хэрлэн "Онон эрдэнэ" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
82 2021-03-23 99 Биологийн төрөл зүйлийн төсөл Үйлчилгээний барилга барих Баян Өлгий, Улаанхус сум Иргэн.М.Гүлжайна нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
83 2021-03-23 100 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум Иргэн.Е.Бердимурат нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
84 2021-03-23 97 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Дэлүүн сум Иргэн.Н.Болатбек нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
85 2021-03-23 98 Үйлчилгээний салбарын төсөл Цементэн блок үйлдвэрлэх ЖДҮ Баян Өлгий, Цэнгэл сум "Жыланды"ЗГБХ Нөхөрлөл нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
86 2021-03-22 68 Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл "Нэгдсэн халаалтын зуух"-ын төсөл Говь Алтай, Халиун сум "Тэргүүлэн" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
87 2021-03-22 69 Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл "Шатахуун түгээх станцын өргөтгөл"-ийн төсөл Говь Алтай, Хөхморьт сум "Түрлэг-Уст" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
88 2021-03-17 96 Үйлчилгээний салбарын төсөл Гурилан бүдэхдэхүүнүйлдвэрлэх ЖДҮ Баян Өлгий, Өлгий сум "Рай-Султан"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
89 2021-03-17 13/1231 Хөдөө аж ахуйн төсөл Гурилын үйлдвэр Дорнод, Хэрлэн сум Дорнод гурил ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
90 2021-03-17 95 Үйлчилгээний салбарын төсөл Зоогийн газар Баян Өлгий, Өлгий сум "Өгөөж Барс"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160