Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
8721 2000-10-20 2000/071 Үйлчилгээний салбарын төсөл Холбооны салбар Д.Эрдэнэжав Архангай, Цахир сум Холбооны салбар Д.Эрдэнэжав шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8722 2000-10-20 2000/070 Үйлчилгээний салбарын төсөл Хүн эмнэлэг Д.Энх-амар Архангай, Цахир сум Хүн эмнэлэг Д.Энх-амар шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8723 2000-10-20 2000/072 Үйлчилгээний салбарын төсөл Эмийн сан Д.Лхагважав Архангай, Цахир сум Эмийн сан Д.Лхагважав шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8724 2000-10-20 2000/068 Үйлчилгээний салбарын төсөл Эрчим хүч Б.Сайнжаргал Архангай, Цахир сум Эрчим хүч Б.Сайнжаргал шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8725 2000-10-15 2000/042 Үйлчилгээний салбарын төсөл 10-н жилийн сургууль Г.Батсүмбэрэл Архангай, Тариат сум 10-н жилийн сургууль Г.Батсүмбэрэл шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8726 2000-10-15 2000/036 Үйлчилгээний салбарын төсөл Болор ХЭАА Г.Ганболд Худалдаа үйлчилгээ Архангай, Тариат сум Болор ХЭАА Г.Ганболд шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8727 2000-10-15 2000/039 Үйлчилгээний салбарын төсөл БОХ Д. Хүчитбаатар Архангай, Тариат сум БОХ Д. Хүчитбаатар шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8728 2000-10-15 2000/040 Үйлчилгээний салбарын төсөл БЭЭТ салбар Х.Наранчимэг Архангай, Тариат сум БЭЭТ салбар Х.Наранчимэг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8729 2000-10-15 2000/044 Үйлчилгээний салбарын төсөл Нэргүй ХЭАА Г.Батжаргал Архангай, Тариат сум Нэргүй ХЭАА Г.Батжаргал шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8730 2000-10-15 2000/037 Үйлчилгээний салбарын төсөл ОАЖ нэгтгэл Н.Уламбаяр Худалдаа үйлчилгээ Архангай, Тариат сум ОАЖ нэгтгэл Н.Уламбаяр шууд хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160