Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
71 2021-03-29 111 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Алтай сум Иргэн.Х.Үнзила нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
72 2021-03-29 109 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум "Султан-Ару"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
73 2021-03-26 13/1342 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа БХУДЦГ-н түргэний ам Улаанбаатар, БХУДЦГ-н түргэний ам Эмэралд терра ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
74 2021-03-26 13/1341 Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн төсөл Мах боловсруулах үйлдвэр Дорнод, Хэрлэн сум Талын сүлд ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
75 2021-03-26 13/1344 Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн төсөл Мах боловсруулах үйлдвэрийн төсөл Улаанбаатар, СХД-ийн 32-р хороо Нью мон мийт ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
76 2021-03-26 105 Үйлчилгээний салбарын төсөл Мебель үйлдвэрлэх ЖДҮ Баян Өлгий, Өлгий сум Иргэн.М.Мустафа нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
77 2021-03-26 108 Үйлчилгээний салбарын төсөл худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Булган сум иргэн.Д.Сагатхан нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
78 2021-03-26 107 Үйлчилгээний салбарын төсөл худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Булган сум иргэн.Д.Сулубай нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
79 2021-03-26 106 Үйлчилгээний салбарын төсөл ШТС Баян Өлгий, Сагсай сум "Сагсай Ойл" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
80 2021-03-25 104 Үйлчилгээний салбарын төсөл Авто засвар Баян Өлгий, Өлгий сум Иргэн.Т.Нурболат нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160