Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
31 2021-04-13 134 Хөдөө аж ахуйн төсөл Ферем,хүнс ,ногооны зоорь Баян Өлгий, Өлгий сум Иргэн.А.Женисбек нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
32 2021-04-12 129 Бусад төсөл Аялал жуулчлалын бааз барих Баян Өлгий, Толбо сум Иргэн_А.Еркин нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
33 2021-04-12 130 Бусад төсөл Булаг шандын эхийг хамгаалах Баян Өлгий, Бугат сум "Эко идея"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
34 2021-04-12 131 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Булган сум Иргэн.Х.Хайрат нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
35 2021-04-09 2021/11 Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл 60 айлын 1 орон сууцны барилга Дорнод, Хэрлэн Сарнайт ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
36 2021-04-09 13/1648 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа Бичил аялал жуулчлал Улаанбаатар, БХУДЦГ Зайсангийн ам Д.Алтан-Очир БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
37 2021-04-09 13/1647 Үйлчилгээний салбарын төсөл Жуулчны бааз Төв, Сэргэлэн сум Нарны орон ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
38 2021-04-09 13/1649 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа Зуслангийн зориулалтаар газар ашиглах Улаанбаатар, ХУД, Нүхтийн ам Д.Хулан нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
39 2021-04-09 13/1645 Хөдөө аж ахуйн төсөл Ноос, ноолуур угаах үйлдвэр Улаанбаатар, СХД-ийн 32-р хороо Хатант интернэшнл ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
40 2021-04-09 128 Үйлчилгээний салбарын төсөл Спорт зал барих Баян Өлгий, Өлгий сум Иргэн.К.Еликжан нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160