Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
21 2021-04-23 135 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.Х.Нурболат нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
22 2021-04-16 13/1768 Хөдөө аж ахуйн төсөл Ногоон баялаг усалгаатай газар тариалан Дорнод, Чойбалсан Дорнын уудам тал ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
23 2021-04-16 13/1769 Хөдөө аж ахуйн төсөл Ногоон баялаг усалгаатай газар тариалан Дорнод, Дашбалбар Мэнэн Агро ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
24 2021-04-13 133 Үйлчилгээний салбарын төсөл Аялал жуулчлал,ойжуулалт Баян Өлгий, Толбо сум Иргэн.Х.Марияш нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
25 2021-04-13 2021/12 Үйлчилгээний салбарын төсөл Зочид буудал, рестарон Дорнод, Хэрлэн "Чадангууд" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
26 2021-04-13 132 Үйлчилгээний салбарын төсөл Үйлчилгээний барилга Баян Өлгий, Өлгий сум Иргэн.Е.Еркебулан нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
27 2021-04-13 134 Хөдөө аж ахуйн төсөл Ферем,хүнс ,ногооны зоорь Баян Өлгий, Өлгий сум Иргэн.А.Женисбек нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
28 2021-04-12 129 Бусад төсөл Аялал жуулчлалын бааз барих Баян Өлгий, Толбо сум Иргэн_А.Еркин нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
29 2021-04-12 130 Бусад төсөл Булаг шандын эхийг хамгаалах Баян Өлгий, Бугат сум "Эко идея"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
30 2021-04-12 131 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Булган сум Иргэн.Х.Хайрат нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160