Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
11 2021-04-30 146 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Сагсай сум иргэн.А.Кулия нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
12 2021-04-29 144 Үйлчилгээний салбарын төсөл зоогийн газар ажиллуулах Баян Өлгий, Булган сум "Арслан Баясал" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
13 2021-04-29 143 Үйлчилгээний салбарын төсөл Үйлдвэрлэлийн брилга Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.С.Мурат нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
14 2021-04-29 142 Бусад төсөл Хүүхдийн дотуур байр Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.ТЖарденбек нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
15 2021-04-28 141 Үйлчилгээний салбарын төсөл Хүнсний дэлгүүр ажилуулах Баян Өлгий, Сагсай сум иргэн.А.Кулзия нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
16 2021-04-28 140 Үйлчилгээний салбарын төсөл Хүүхдийн барааны дэлгүүр Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.Т.Жанибек нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
17 2021-04-27 138 Үйлчилгээний салбарын төсөл Барилгын материалын худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.Б.Кулдан нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
18 2021-04-27 139 Үйлчилгээний салбарын төсөл Хүнсний худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.М.Маратхан нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
19 2021-04-26 137 Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн төсөл Бууз,банш,хэрчсэн гурил үйлдвэрлэх цех Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.Е.Манаргүл нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
20 2021-04-26 136 Бусад төсөл Дотуур байрны халаалтын зуух тавих Баян Өлгий, Толбо сум "Толбо Алтан Удаам"ТББ нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160