Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Үнэлгээ хийсэн байгууллагын нэр: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
Үнэлгээ хийсэн аймаг, нийслэлийн нэр: Дорнод
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргасан огноо: 2021-04-13
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн дугаар: 2021/12
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн төслийн ангилал: Үйлчилгээний салбарын төсөл
Төслийн нэр: Зочид буудал, рестарон
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Дорнод,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Хэрлэн
Төсөл хэрэгжих байршил: 7-р баг Чадангууд цогцолбор
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: "Чадангууд" ХХК
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: 70582344 99045523 91103288
Төслийн хүчин чадал: 18 өрөөтэй, 60 хүн хүлээж авах рестарон, 200 хүний хурлын танхимтай
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн төрөл: нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой
Ерөнхий шинжээчийн дүгнэлт: зөвлөмжийг даган хэрэгжүүлэх боломжтой
Ерөнхий шинжээчийн нэр: А.Гантулга
Ерөнхий шинжээчийн албан тушаал: БОАЖГ-ын дарга
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн шинжээчийн нэр: С.Урантогос
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн шинжээчийн албан тушаал: БОАЖГ-ын мэргэжилтэн
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Буцах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160