Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Үнэлгээ хийсэн байгууллагын нэр: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
Үнэлгээ хийсэн аймаг, нийслэлийн нэр: Дорнод
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргасан огноо: 2021-04-09
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн дугаар: 2021/11
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн төслийн ангилал: Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл
Төслийн нэр: 60 айлын 1 орон сууцны барилга
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Дорнод,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Хэрлэн
Төсөл хэрэгжих байршил: 6 дугаар баг, Содномдаржаагийн 4 дүгээр гудамж 433 тоот
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: Сарнайт ХХК
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Дорнод аймаг Хэрлэн сум Содномдаржаагийн 4-р гудамж 433 тоот
Төслийн хүчин чадал: 60 айлын орон сууц
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн төрөл: нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой
Ерөнхий шинжээчийн дүгнэлт: Зөвлөмжийг даган хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл
Ерөнхий шинжээчийн нэр: А.Гантулга
Ерөнхий шинжээчийн албан тушаал: БОАЖГ-ын дарга
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн шинжээчийн нэр: С.Урантогос
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн шинжээчийн албан тушаал: БОАЖГ-ын мэргэжилтэн
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Буцах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160