Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Үнэлгээ хийсэн байгууллагын нэр: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
Үнэлгээ хийсэн аймаг, нийслэлийн нэр: Баян Өлгий
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргасан огноо: 2021-04-12
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн дугаар: 131
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн төслийн ангилал: Үйлчилгээний салбарын төсөл
Төслийн нэр: Худалдаа үйлчилгээ
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Баян Өлгий,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Булган сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Бая-Өлгий аймаг.Булган сум.4-р баг
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: Иргэн.Х.Хайрат
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Баян-Өлгий аймаг.Булган сум.5-р баг утас:99940876
Төслийн хүчин чадал: 8 цаг
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн төрөл: нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой
Ерөнхий шинжээчийн дүгнэлт: нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжллэх боломтой
Ерөнхий шинжээчийн нэр: Ш.Марат
Ерөнхий шинжээчийн албан тушаал: Газрын Дарга
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн шинжээчийн нэр: С.Мандат
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн шинжээчийн албан тушаал: Ахлах мэргэжилтэн
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Буцах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160