Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Үнэлгээ хийсэн байгууллагын нэр: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
Үнэлгээ хийсэн аймаг, нийслэлийн нэр: Баян Өлгий
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргасан огноо: 2021-04-12
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн дугаар: 129
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн төслийн ангилал: Бусад төсөл
Төслийн нэр: Аялал жуулчлалын бааз барих
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Баян Өлгий,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Толбо сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Баян-Өлгий аймаг.Толбо сум.2-р баг
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: Иргэн_А.Еркин
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Баян-Өлгий аймаг.Өлгий сум 5-р баг Ховд гол 19
Төслийн хүчин чадал: 8 цаг
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн төрөл: нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой
Ерөнхий шинжээчийн дүгнэлт: нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой
Ерөнхий шинжээчийн нэр: Ш.Марат
Ерөнхий шинжээчийн албан тушаал: Газрын Дарга
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн шинжээчийн нэр: С.Мандат
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн шинжээчийн албан тушаал: Ахлах мэргэжилтэн
Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Буцах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160