Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
1 2021-06-10 178 Бусад төсөл Нөөшилсэн загсны цех ажиллуулах Баян Өлгий, Толбо сум "Кенжедара"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
2 2021-06-10 179 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Ногооннуур сум иргэн.Ш.Анаргүл нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
3 2021-06-08 177 Үйлчилгээний салбарын төсөл 9 давхар үйлчилгээтэй орорн сууц,5 давхар орон сууц барих Баян Өлгий, Өлгий сум "Цамбагарав Констракшин"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
4 2021-06-08 176 Бусад төсөл Дулааны шугмын өргөтгөл Баян Өлгий, Өлгий сум "ЭрчимБаян Өлгий ХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
5 2021-06-07 175 Бусад төсөл 28 ортой дотуур байр барих Баян Өлгий, Өлгий сум "Дээдсийн Гэрээслэл Холбоо" нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
6 2021-06-07 174 Үйлчилгээний салбарын төсөл Саун ажиллуулах Баян Өлгий, Бугат сум иргэн.А.Сулеймен нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
7 2021-06-07 173 Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл Цэвэр усны шугам татах Баян Өлгий, Өлгий сум "Зээгт Хоршоо" нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8 2021-06-04 172 Бусад төсөл Стандарт блок үйлдвэрлэх Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.Х.Ерхуат нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
9 2021-06-04 171 Бусад төсөл Үерийн далан барих Баян Өлгий, Улаанхус сум "Усны Эрчим"ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
10 2021-06-03 13/2456 Химийн хортой болон цацраг идэвхт бодис, аюултай хаягдлын төсөл Аргон хийг импортлох, худалдах Улаанбаатар, СХД ҮБТ ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160