Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
1 2021-07-08 191 Бусад төсөл Халуун усны барилга Баян Өлгий, Бугат сум "Еба Констрокшн"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
2 2021-07-08 192 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.О.Баасанжав нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
3 2021-07-08 190 Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл Цахилгааны шугам татах Баян Өлгий, Өлгий сум "Дар-Али"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
4 2021-07-07 188 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.Н.Арман нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
5 2021-07-07 189 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум "Цэнгэл Хайрхан"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
6 2021-07-06 13/3071 Химийн хортой болон цацраг идэвхт бодис, аюултай хаягдлын төсөл Химийн бодис ашиглах Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг Тнгри инвест ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
7 2021-07-02 187 Үйлчилгээний салбарын төсөл Үйлчилгээний төвийг сайжрлуулан засварлах Баян Өлгий, Өлгий сум "Рысжан"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8 2021-07-02 186 Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл Цахилгаан шугамын трансфориатор тавих Баян Өлгий, Өлгий сум "ӨгөөжБарс"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
9 2021-06-29 185 Үйлчилгээний салбарын төсөл Худалдаа үйлчилгээ Баян Өлгий, Өлгий сум иргэн.А.Хуланбай нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
10 2021-06-29 184 Бусад төсөл ШТС ажиллуулах Баян Өлгий, Өлгий сум "Хөрс Автосервис"ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160