Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
1 "Аграр" ХХК Уул уурхайн 2000-12-31 1997/117 "Хөөтийн нүүрсний орд"-ын зүүн жигүүрийг ашиглах Увс, Давст сум "Хүдэнгийн уурхай" ХХК Дэлгэрэнгүй
2 "Аграр" ХХК Уул уурхайн 2009-12-31 2008/D016 "Хуц толгойн шохойн чулууны орд" ашиглах Дорноговь, Өргөн сум "Цагаан говь" ХХК Дэлгэрэнгүй
3 "Аграр" ХХК Уул уурхайн 2000-12-31 1998/065 "Бухатын алтны шороон орд"-ыг ашиглах Баянхонгор, Галуут сум "Зоос гоёл" ХХК Дэлгэрэнгүй
4 "Аграр" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2008-12-31 2007/J138 Цахиалгаан дамжуулах агаарын шугам Өмнөговь, Цогтцэций сум, Мандалговь сум "М Си Эс интернэйшнл" ХХК Дэлгэрэнгүй
5 "Аграр" ХХК Уул уурхайн 2001-08-20 2001/037 Алтан ам, Хавцгайтын алтны шороон орд Баянхонгор, Галуут сум "Зоос гоёл" ХХК Дэлгэрэнгүй
6 "Аграр" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2008-01-10 2008/J146 Таван толгойн цахилгаан станц-1 Өмнөговь, Цогтцэций сум "Эм Си Эс" ХХК Дэлгэрэнгүй
7 "Аграр" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2000-12-31 - "Эрдэс-Увс" ХХК-ийн Шатахуун түгээх станцын төсөл Увс, Улаангом сум "Эрдэс Увс" ХХК Дэлгэрэнгүй
8 "Аграр" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2001-04-11 2001/067 Шатахуун түгээх станц Увс, Улаангом сум "НИК" ХК Дэлгэрэнгүй
9 "Аграр" ХХК Уул уурхайн 2000-12-31 1998/092 "Их мянганы нүүрсний орд" Увс, Тариалан сум "Эрдэс Увс" ХХК Дэлгэрэнгүй
10 "Аграр" ХХК Үйлчилгээний 2008-04-15 2008/A067 "Энэрэл хайрламу"аялал жуулчлал, сувиллын газар Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг "Энэрэл хайрламу" ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160