Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
1 "Эхопланет" ХХК Уул уурхайн 2009-05-13 2007/E342 "Их уурхайн" нүүрсний орд ашиглах Улаанбаатар, Налайх дүүрэг "Жин Шен Тан" ХХК Дэлгэрэнгүй
2 "Тэкол" ХХК Уул уурхайн 2008-06-23 2008/Т007 "Баянголын дэнж" алтны шороон ордыг ашиглах Төв, Заамар сум "Тод ундрага" ХХК Дэлгэрэнгүй
3 "Экоговь" ХХК Уул уурхайн 2005-12-31 - "Буурал ба Алтан гол"-ын алтны шороон ордыг ашиглах төслийн нэмэлт тодотгол Сэлэнгэ, Ерөө сум Жи энд Юу Голд ХХК Дэлгэрэнгүй
4 "Экоговь" ХХК Уул уурхайн 2005-06-06 2005/Б033 "Хужирт"-ын амны нүүрсний уурхайн төсөл Говь Алтай, Төгрөг сум Илч-Алтай ОНӨҮГ Дэлгэрэнгүй
5 "Газар эко" ХХК Уул уурхайн 2005-11-03 2005/З042 "Коал Хэнтий" ХХК-ийн Чандаган талын нүүрсний уурхай Хэнтий, Мөрөн сум "Коал Хэнтий" ХХК Дэлгэрэнгүй
6 "САТУ" ХХК Уул уурхайн 2006-03-15 2006/Б006 "Элстэйн голын элсний орд" төсөл Улаанбаатар, Налайх дүүрэг "Бүүх" ХХК Дэлгэрэнгүй
7 "Эко трейд" ХХК Уул уурхайн 2005-04-08 2004/G033 Ерөө-Хэрээн голын алтны шороон ордоос алт олборлох Сэлэнгэ, Ерөө сум "Хангарьд" ХХК Дэлгэрэнгүй
8 "Нэмэринтернэйшнл" ХХК Уул уурхайн 2001-12-31 2001/021 Хэрс, Цэнгэл голын алтны шороон ордыг ашиглах Сэлэнгэ, Хүдэр сум "Бүүргэнт" ХХК Дэлгэрэнгүй
9 "Нэмэринтернэйшнл" ХХК Уул уурхайн 2001-12-31 2001/172 Жаргалантын доод адгийн алтны шороон ордыг ашиглах Баянхонгор, Баян Овоо сум "Тал булаг" ХХК Дэлгэрэнгүй
10 "Экос" ХХК Уул уурхайн 2008-06-17 2008/Т004 Баруун шувуун уул алтны үндсэн орд ашиглах төсөл Завхан, Завханмандал сум "Баруунмонголын металл" ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160