Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
1 "Орчлон ертөнц" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 1995-12-31 1995/046 Эрдэнэтийн зэсийн ядуу хүдрийг уусган баяжуулах үйлдвэр Орхон, Баян Өндөр сум Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн "Сэлэнгэ" амралын газар Дэлгэрэнгүй
2 "Экологи" ХХК Уул уурхайн 1996-05-15 1996/037 Шивээ-Овоогийн нүүрсний ил уурхайн төсөл Говьсүмбэр, Шивээговь сум "Шивээ-Овоо" ХК Дэлгэрэнгүй
3 "Эко трейд" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 1997-05-22 1997/098 Ноолуур угаах үйлдвэр Орхон, Баян Өндөр сум "Эрдэнэт-Ноолуур" ХХК Дэлгэрэнгүй
4 "Енко" ХХК Уул уурхайн 1997-06-14 1997/069 "Булагийн амны алтны шороон орд"-ыг ил аргаар ашиглах Сэлэнгэ, Мандал сум "Геоканон төв" ХХК Дэлгэрэнгүй
5 "Эко трейд" ХХК Уул уурхайн 1997-06-28 1997/145 "Бумбатын үндсэн орд"-оос алт олборлох Төв, Заамар сум "Бумбат" ХХК Дэлгэрэнгүй
6 "Орчлон ертөнц" ХХК Уул уурхайн 1997-12-31 - Цагаан гозгорын алтны шороон орд Сэлэнгэ, Орхонтуул сум "Хурай" ХХК Дэлгэрэнгүй
7 "Орчлон ертөнц" ХХК Уул уурхайн 1997-12-31 - Ар наймганы алтны шороон орд Төв, Заамар сум " Ар наймган" ХХК Дэлгэрэнгүй
8 "Эко трейд" ХХК Уул уурхайн 1997-12-31 - "Нарийн жалга Өртөнтийн алтны шороон орд" Өвөрхангай, Зүүнбаян Улаан сум "Цаст Уул" ХХК Дэлгэрэнгүй
9 "Орчлон ертөнц" ХХК Уул уурхайн 1997-12-31 - Өгөөмөр алтны шороон орд Төв, Заамар сум "Эр-Ши-Жу" ХХК Дэлгэрэнгүй
10 "Эко трейд" ХХК Үйлчилгээний 1997-12-31 - Хөвсгөл-Жуулчин 2000 Хөвсгөл, Хатгал сум "Хөвсгөл-Жуулчин" ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160